svenska och norska ord som är lika

bildad danad skabt (da skapt (no) dige (danska dike ( norska ) vall dike grøft (danska, norska ) dreng (danska drengur (isländska) pojke dräng karl (danska gardsgutt ( norska ). Hur har då dessa regionala avvikelserna uppstått? Ur Grannspråk Lektionsförslag i danska och norska Norrmän med koll Skandinaver har lättare att förstå texter än tal på grannspråken. Det gäller framför allt ei, øy og au (nei iställer för nej, øy iställer för ö, aust iställer för öst). I ordet hverandre är h:et stumt - det ska inte uttalas. De har større problemer med islandsk, til tross for at islandsk ligner det skandinaviske språket man snakket for tusen år siden. Som vi ser ovan finns det en hel mängd ord, som är "likadana" i samtliga språk, om man bortser från vokalförändringar. Här dating stockholm gratis kommer några fler exempel: engelska nederländska tyska svenska sick ziek krank sjuk room kamer Raum rum bed bed Bett säng Här har vi ett exempel var från de andra språken. Tyskan använder "krank" istället för "sjuk men även "krank" har ungefär samma betydelse. På så vis blev de fortsatt lika. Det var någon gång i början av 1700-talet, under det stora nordiska kriget.

Ingrid och little theatre
Helsingborg sommar 2018
Yoga örebro sommar

Östnordiskan blev till svenska och danska. Även här ska jag dock göra en avgränsning och huvudsakligen prata om nederländska, engelska, tyska och svenska. Fler av ordvalen är lika i danska och norska, men annorlunda i svenska. Jämför språken Denna text är översatt till alla nordiska språk. Då har de i alla fall dubbelt så stor chans att få rätt, eftersom det finns dubbelt så många svenskar som norrmän. Men det är ett helt annat kapitel. Likheten mellan norska och danska i skrift beror på att länderna under flera sekel, fram till 1814 var i union. Kranc i sin tur kan härstamma från gammalhögtyskans "chrancoln" i betydelsen "bli svag, snava". Detta var bara två exempel på hur språken kan påverkas. I Norden talas språk från tre olika språkfamiljer: den nordgermanska (danska, färöiska, isländska, norska, svenska uraliska (finska, samiska) och eskimåiska-aleutiska (grönländska).