göteborgs universitet antagningsordning

och revideras varje. TilltrÄDE till utbildning PÅ grundnivÅ Behörighet Grundläggande behörighet Särskild behörighet Reell kompetens/motsvarandebedömning Urval Urvalsgrunder och platsfördelning till utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare Urvalsgrunder och platsfördelning till utbildning på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare Urvalsgrupper Avsteg från urvalsgrunder med anledning. Anstånd beviljas normalt till nästa planerade start för utbildningen i fråga. Omregistrering för att tentera får göras även om det inte finns plats att följa kursen. Fakultetsstyrelse/institution får besluta om att ställa in en utbildning av synnerliga skäl. Göteborgs universitet deltar i den samordnade antagningen via UHR:s antagningssystem NyA och följer de tidplaner och rutiner som UHR beslutar ska gälla för arbetet.

Starta eget dagen stockholms universitet, Sociologi b uppsala universitet,

I nästa steg minskas platserna med en tredjedel i BII som förs över till. Alla studerande på forskarnivå ska vara knutna till en forskarskola. I anslutning till beslut om bästa tapasbar i stockholm antagning till senare del av ett utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen, skall även beslut fattas om tillgodoräknande av tidigare utbildning i relation till yrkesexamen. För urval till utbildningar som leder till en konstnärlig examen får universitetet fördela samtliga platser på grundval av andra särskilda prov än högskoleprov (HF 7 kap 14). Urvalsgrunder och platsfördelning ska framgå av anmälningsinformationen. Aktuella kurser anges i forskarskolans utbildningsplan Valfria kurser för licentiatexamen: 5 Valfria kurser väljs av den studerande i samråd med handledaren. Registrering OCH studieavbrott Institutionen beslutar om vilka tider som gäller för registrering på utbildning, inom de ramar som beslutats av universitetet. Kraven får avse högskolekurser eller andra kunskaper som är av betydelse för utbildningen.

Göteborgs universitet tillämpar i fråga om anmälan, behörighet och urval samt hur antagning och beslut om undantag från behörighetskrav fattas. Beslut fattas av berörd fakultetsstyrelse/institution. Beslut om att ställa in en utbildning ska, om möjligt, fattas innan urval till utbildningen genomförts.

Uppsala universitet ranking ekonomi
Betygssystem linköpings universitet