pingstkyrkan uppsala program

2018.09.23 Your browser does not support the audio element. Nils-Erik Claesson presenterade i sin predikan förebilder till vårt nattvardsfirande från Gamla testamentet, hur Jesus i påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar instiftar nattvarden och hur den blir en bekännelsemåltid med evighetshopp. Inför predikotemat Prövningens stund vände sig Annika till Wikipedia: Prövning är enligt Bibeln något Gud utsätter människorna för. Tillsammans med sin make Göran tjänstgjorde Miriam denna söndag dessutom som mötesvärd och fikaansvarig. Många melodier är dessutom otroligt vackra.

Söndag 30 september 2018 Att göra Guds vilja. Söndag en barmhärtige samariern. Foto: Miriam Eriksson och Kurt Winzell Söndag Tornet i Babel och Guds Ande i Jerusalem Grannförsamlingens pastor Josué Leones (Equmeniakyrkan Öland) predikade försoning med utgångspunkt från första Mosebokens språkförbistring vid bygget av Babels torn och den överraskande språkfunktion Guds Ande initierade i Jerusalem första pingsten. Söndag Välkommen till festen! Predikan Jack-Tommy Ardenfors 2018.03.30 Your browser does not support the audio element. Ulf Rånge ledde gudstjänsten. Vi behöver mer och mer tänka på att vi har en Gud som är vår far som leder oss steg för steg, menar Lars och lyfter fram föräldraskapet med barn, barnbarn och barnbarnsbarn - hur fantastiskt det är att få ha en faders- och modersfamn. Can you imagine the immense joy of finding, the joy of being found? Men när komplikationer tillstötte och behandlingen drog ut på tiden kom oron igen. Stäng x, sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Citat ur predikan: "Var inte rädd för att vittna om vad Gud har gjort i ditt liv! Generalsekreteraren för Bibelsällskapet, Anders Blåberg tog i sin predikan oss med till löften och svek i relationen mellan Jesus och hans lärjungar samtidigt som han belyste hur dessa genom Guds nåd gavs möjlighet att gå vidare för att följa Honom som aldrig sviker.