entreprenörskap utbildning malmö

orter (79) Flexibel Music Business Developer DMG Education Music Business Developer är en flexibel och interaktiv 2-årig Yrkeshögskoleutbildning för dig som vill utveckla ett entreprenörstänk inom den spännande. Här kan du hitta utbildningar inom företagande och entreprenörskap på distans Komvux- och vuxenutbildningar inom entreprenörskap och företagande På komvux hittar du också starta-eget-utbildningar. Bland Omsorgslyftets utbildningar hittar du garanterat något som passar. Examination, inhämtade kunskaper kontrolleras genom tentamina och redovisningar enligt vad som framgår i respektive kursplan. Arbetet genomförs individuellt och i grupp.entreprenörskap utbildning malmö

Utbildningen speglar därför mångfalden och låter studenterna delvis definiera sin egen utbildningsprocess. Är du student och intresserad av innovation och entreprenörskap och bär på en idé som du vill förverkliga? I så fall har. Malmö universitet mycket att erbjuda dig. Efter avslutad utbildning finns även möjligheten att gå över till masterstudier i Sverige eller internationellt.

entreprenörskap utbildning malmö

Kanske har du redan startat ditt företag och vill kunna jobba med detta under tiden du studerar en utbildning i företagande och entreprenörskap? Utbildningen speglar därför mångfalden och låter studenterna delvis definiera sin egen utbildningsprocess. Du lär dig metoder för att driva projekt, får förståelse för. Studenterna arbetar till mycket stor del i grupper. YH-utbildningar inom entreprenörskap och företagande Inom Yrkeshögskolan kan du läsa YH-utbildningar inom entreprenörskap och företagande. Har du drömmen om att starta ett eget företag? Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Huddinge 180 hp Textil produktutveckling och entreprenörskap Högskolan i Borås. Lund: Studentlitteratur (45s) Löwing Madeleine (2002). Inrättandedatum:, fastställandedatum: Beslutande instans: Fakulteten för lärande och samhälle, gäller från:, kursbeskrivning. Mer information om utbildningen. Inom entreprenöriell verksamhet liksom inom flertalet yrkesområden är mans- eller kvinnodominerade arbetsplatser förekommande och genusperspektivet är därför ständigt aktuellt under kursen.entreprenörskap utbildning malmö

Malmö universitet erbjuder ett urval av program på avancerad nivå som är öppna för dig med en kandidatexamen inom media och kommunikation. Sammanfattning Kursens syfte är att studenten ska utveckla förståelse av och förtrogenhet med entreprenörskapets villkor som en samhällelig, social och en individuell process. Sammanfattning Under kursen utvecklar vi färdigheter och förmågor för att skapa social förändring genom att stärka det sociala entreprenörskapet.