tolkutbildning helsingborg

med 2019 finns kontakttolkutbildningar även inom yrkeshögskolan. Grundutbildning, semantix rekommenderar att du går den sammanhållna kontakttolkutbildningen som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Ansvara för fördelningen av statsbidrag, göra tillsyn, granska utbildningarnas kvalitet. Mer information om yrkeshögskolans utbildningar finns på våra sidor om yrkeshögskolan.

Du kan läsa mer om vad det innebär eller ansöka om att få göra prov för det. Kontakttolkutbildningen är ettårig och drivs av både folkhögskolor och studieförbund. Translate, you can use Google Translate to translate the contents. Här får du hjälp i realiakunskaper och språkkunskaper i både svenskan och i ditt tolkspråk. Orientering om olika anteckningstekniker. Olika arbetsområden inklusive en kort orientering om vilken typ av ärenden tolken kommer att stöta. På denna utbildning går du även igenom ett språktest.

Tolkutbildning helsingborg
tolkutbildning helsingborg

Nsva helsingborg reningsverk, Olympiaskolan i helsingborg parkering, Mitsubishi helsingborg berga,