arkivvetenskap uppsala

Södertörns högskola. Den behandlar arkivens roll i samhället, tekniker för att bevara analoga och digitala dokument, arkivförteckningar och andra sökhjälpmedel samt service till arkivens användare. Författarnas ortodoxa tolkning av proveniensprincipen blev ett rättesnöre i stora delar av världen, inte minst Sverige. SHA-512 type fulltextMimetype application/pdf.

Gehe zu, wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen. En bok som fick mycket stort inflytande var "den holländska arkivhandboken Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, av Muller, Feith Fruin. I Uppsala och Lund ingår ämnet, tillsammans med biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap/museologi, i en ABM -utbildning på avancerad nivå. Förvaltningshistoria är till praktisk hjälp för att förstå ordningen i äldre myndigheters arkiv, men ämnet har också en kulturhistorisk sida.

Stationsgatan 12, uppsala, Färdtjänst uppsala, Hus till salu i lugnet uppsala, Juridik uppsala flashback,

Traditionellt rymmer den tekniska sidan av ämnet frågor om bland annat förvaringsmetoder, arkivmaterialets beständighet och konserveringsåtgärder. Skatteverket, january 2010 - Present, akademiska sjukhuset, march 2002 - December 2009. Paleografi är läran om tolkningen av äldre skrift, som grand bageri lund har betydelse vid exempelvis editionsarbeten och vid service till arkivets användare. I Sverige har arkivvetenskap som studieämne funnits sedan 1973 vid Stockholms universitet enligt ett förslag i 1969 års biblioteksutredning. Ett relativt nytt delområde är arkivpedagogik, som behandlar skolundervisning på arkiv, anordnandet av utställningar, "arkivens dag" och liknande utåtriktade aktiviteter. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. I första hand kan det handla om arbete vid en arkivinstitution eller arkivfunktionen på en myndighet. Det gäller dels vilka krav som från arkivsynpunkt måste ställas på elektroniska dokumenthanteringssystem för att elektroniska handlingar ska kunna arkiveras som andra dokument, dels hur informationsteknik kan användas för att göra arkivens material mer tillgängligt. Arkivvetenskap är ett växande område och de kunskaper som ämnet förmedlar efterfrågas allt mer i dagens informationssamhälle. Den äldsta arkivläran Jacob von Rammingens båda läroböcker i registratur- och arkivskötsel från 1571 samt en monografi om arkiv från 1632 av Baldassare Bonifacio / översatta.B.L.D.