judisk begravning stockholm

där var betydligt mindre dramatisk än på Sju brunnars stig, en signal att det värsta nu var över. Under elva månader efter att någon har avlidit så läses en bön, som kallas kaddish, vid varje gudstjänst. En sed som spridit sig till de omgivande kristna och muslimska kvarteren där folk också börjat lägga dit stenar. Kroppen läggs sedan i en kista helt i trä och inga metallpluggar används. Andra delen har en utställning, som är gratis, som visar bilder och möbler från de olika kapellen. Stigen kantas av träd som successivt går från lätt och ljust till tungt och mörkt, likt den sörjandes egen väg genom sorgeprocessen. Men det kan också vara religiösa fanatiker, som retat sig på att alla inte följer förbudet att avbilda människor. Vi vet inte när vi ska. Därmed lämnar vi då Skogskyrkogården. Den är 3,6 kilometer lång.

Ursprungsplanen var att anlägga sju brunnar här, men så många blev det inte. Efter det så kläs kroppen helt i vitt. Den judiska begravningsceremonin är mycket mer omfattande än den kristna och hela processen pågår i ett år efter att en nära anhörig har dött. Boka judisk begravning av Lavendla Begravningsbyrå. 12 995 kr * Samordning inkl. Man håller begravningen enkel. Vi levande kommer och går. I slutet av den tunnel den trädkantade stigen bildar ser man det mäktiga kapellet, Uppståndelsekapellet.

Stockholm till amsterdam flyg och hotell
Nespresso Sverige stockholm

Under dessa ligger ett krematorium, Skogskrematoriet. Jag tycker om den känsla som där brukar tysta min dödsskräck. Grav efter grav täckt av små nallar, leksaksbilar och ballonger. När en jude går bort, skall han helst begravas inom 24 timmar, vilket kan vara svårt i Sverige. Däremot kan man se hur många besök de döda fått vid sina gravar. Nästa anhalt på vår promenad är vad som idag kallas. Man har inte samma myter som kristna och muslimer om paradis och uppståndelse. En koltrast sitter på en vuxengrav och när vi går förbi viftar den våldsamt med vingarna. Det, berättar Ingrid, beror på att judarnas gravar sätts upp för att kunna stå kvar i alla tider. Därav devisen här ovan: Memento Mori, Kom ihåg Döden. Idag är det förstås el och värme i hela byggnaden, som invändigt är klädd i ljust trä.