parkera med släp stockholm avgift

70 reserveras för infartsparkering. . Bredängs T-bana ligger ca 900 meter från parkeringen. Bussar 518, 541 och 543 och 119 trafikerar i området. Alla 174 p-platser är för infartsparkering. Lagen säger att ett fordon är en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är en inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Taxa: Alla dagar, 50 kr ger 24 tim Anknyter till: Gullmarsplan med flera T-banelinjer och bussförbindelser. Taxa: Om ankomst sker. Anknyter till: T-bana Gubbängen.

163 (Sätra industri -) Bredäng - Fruängen - Älvsjö station - Svedmyra - Blåsut Kärrtorp. 22-06, 236 platser Tunnelbana, Röd linje Ropsten - Stockholm Ropsten Gasverksvägen, mitt emot T-bana Ropsten Taxa: 50 kr/ dygn eller 15 kr/timme. Övrigt: T-banestationen ligger drygt 700 meter från parkeringen. .

Anknyter till: T-bana Sockenplan. Taxa: Helgfria dagar mån-fre, vid ankomst.05-09 ger 15 kr tid till. . Även pendeltåg Västerhaninge-Stockholm, stannar här (Farsta Strand station) Farsta Munkforsplan Taxa: 20 kr/ till 24.00* eller 8kr/ timme Övrigt: Max p-tid 7 dygn, 205 platser Hökarängen Lingvägen 144 Taxa: 15 kr/ till.00* eller 5 kr/ timme Övrigt: Max p-tid: 7 dygn, 64 platser Gubbängens IP nytt! Vårbergs T-bana ligger ca 700 meter från riga stockholm Billiga flyg parkeringen. Bil och släp räknas som två olika fordon. Nej, det finns ingen rätt att parkera på tvären över parkeringsrutor. Pendeltågslinjen Bålsta - Stockholm, spånga Station, parkeringen stängd på grund av arbeten. Dessa platser finns på baksidan av Västertorpshallen, infart från Skridskovägen.