f16 uppsala kamratförening

det svenska jaktflyget. Sektorflottiljen F 16/SeM blir F 16/FK. Två avancerade flygsimulatorer tas i bruk för flygutbildningen. Den är reservbana för Atlantflyget till Bromma. F 16 deltar för första gången i en större luftförsvarsövning där en spaningsradar vid Grisslehamn används för stridsledningen. F 16 utrustas med överljudsjaktflygplanet J 35 Draken. Uppsala stad överlät marken, med framdraget vatten kostnadsfritt. Flygvapnet utökas med fem flygflottiljer, däribland Kungliga Upplands flygflottilj i Uppsala. Hämtad från " ".

F 16 Historik - Startsidanf16 uppsala kamratförening

Uppsala norrtälje buss, Taxi bålsta uppsala, Sallens uppsala butik, Teater för små barn uppsala,

F 16 får uppdraget att svara för typinflygningen (TIS) på J 35 Draken. Den första centrala Flyglottaskolan sätts upp på. Flera divisioners flygplan får plats. The object is added to the folder. I maj startar flygverksamheten med den nyuppsatta.divisionen som har nybyggda J 22:or från Flygförvaltningens provisoriska fabrik på Bromma. Tvåmotoriga lätta attack- och skolflygplanet SK 60 tas i bruk av F 20 för flygutbildningen. En luftförsvarscentral, Lfc O3, byggs färdig i berget under kanslihuset. J 22:orna flyttades till F 10 i Skåne. F 16 genomför utbildningen med gott resultat och utan extra investeringar.