gävle kommun bygglovsansökan

viktigt. Svartbygge, olovligt byggande, att bygga eller riva utan lov och startbesked är olagligt om åtgärden kräver lov eller är anmälningspliktig. Boverkets kunskapsbank om plan- och bygglagen. Om du vill ha hjälp med din ansökan kan du få det. Om du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka marklov.

I Gävle kommun har nybyggnadskartans process varit en "het potatis" under en tid då många har varit missnöjda med processen. Att de båda kommunerna inventerar och höjdmäter fastigheten inför framställningen av nybyggnadskartan. Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar och en text som förklarar hur du vill att beslutet ska ändras. Wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook. Exempelvis Attfallsåtgärder, installation av eldstad, hiss och ventilation. Faktorer som påverkar handläggningstiden. Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may hermods sfi malmö nyheter find it at the following location(s). Från att vi har fått in alla handlingar, korrekt ifyllda, kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor. Org:hig-11312, provided by: Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line. Lycka till med ditt projekt!

Göteborg kommunval 2018 live