göteborg energi adressändring

och korrekta uppgifter till Göta Energi och att eventuellt leverantörsbyte kan genomföras till denna tidpunkt. Om Kunden inte lämnar sådan anmälan har Göta Energi rätt att anmäla sig som leverantör av el tilluttagspunkten på den adress dit kunden flyttat omgående efter att Göta Energi fått kännedom om kundens nya adress samt relevant anläggnings-id. El till inköpspris, avtal om El till Inköpspris är en avtalsform som innebär att kunden, utöver en elcertifikatavgift samt moms och eventuella andra skatter och avgifter beslutade nummer från 01 till 20 på engelska av myndighet, betalar för el till ett rörligt pris motsvarande Göta Energis inköpspris för varje enskild månad,. Fast-el, avtal om Fast-El är en avtalsform som innebär att kunden, utöver en elcertifikatavgift samt moms och eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet, betalar för el till ett avtalat fast pris per kWh baserat på anläggningens elområde. Om kontoutdragets utgående saldo betalas debiteras inga räntor eller avgifter förutom månadsavgiften,.n. Kontohavaren kan genom kontakt med Göta Energi senast fem bankdagar före förfallodatum begära att uttag stoppas.

Göteborg Energi erbjuder fjärrvärmegöteborg energi adressändring

Kontohavaren är införstådd med och accepterar att om kontohavaren har valt att teckna försäkringen Trippeltrygg så kommer Göta Energi att använda kontohavarens betalningar till Göta Energi för att reglera kontohavarens premier för Trippeltrygg till försäkringsgivaren (AmTrust Nordic AB) innan reglering sker av upplupna räntor, avgifter. Kunden kan även få denna information genom att kontakta Göta Energi per telefon. Uppsägningen skall ske skriftligt. Ansökan om konto Konto och kredit beviljas efter ansökan och sedvanlig kreditprövning. Besöksadress: Sten Sturegatan. Överlåtelse Göta Energi äger rätt att överlåta uppkomna fordringar enligt detta avtal på annan. Avgiften är prövad av energimarknadsinspektionen. Avtalet kan ensidigt från kontohavarens sida sägas upp för omedelbart upphörande när som helst under löptiden. Priserna baseras på anläggningens elområde och det fasta priset bestäms inför varje fastprisperiod. Dessutom gäller dessa särskilda villkor samt produktspecifika villkor för den produkt (avtalstyp) som kunden har valt. EL 2012 K (rev dessa särskilda villkor, de produktspecifika villkoren och det muntliga eller skriftliga leveransavtalet mellan Göta Energi och kunden benämns gemensamt Avtalet.