vad är meningen med spärrat samtal

om Döden, döden, döden. Vad är det som gör att vi kan ha så olika uppfattningar? Politikerfrun spärrade upp ögonen. Han har inte den makten. Anna spärrade upp ögonen, Ingrids haka föll ned. Rummet hörde till någons lägenhet men hallen som ledde till sovrummen var spärrad med en skärm och vardagsrummet hade förvandlats till lekrum. Börjar man fråga på det här viset förstår föräldern att man vill dem väl.

Ta hit en ytterligare radiobil och spärra av här, säger Rödo. Där ska man som lärare aldrig hålla på och fjanta om att föräldern är expert. Har ni spärrat utfarterna? Det är en normal reaktion. Har jag förstått dig rätt? Harriet spärrar upp ögonen och slutar. Och nu fanns bara en spärrad fil. I Östersund, så att de kan komma ut och spärra av och se till att.

»Brottsplatsundersökarna spärrar av Forest Hill. Få av oss klarar att problemfritt hålla isär kritik mot situation och person när det gäller oss själva eller våra barn. Föräldern måste känna att alla är där för att de vill deras barn väl. Det går oftast att köra över barn och ungdomar, men det är svårare när det handlar om vuxna. På bordet stod en interntelefon men den var spärrad för utgående samtal. Det kan handla om inlärningssvårigheter, kunskaper om hörsel, syn, autismspektrumstörningar eller något annat. Spärra vägen med vagnen! Man har en förväntan att de man samtalat med till slut utbrister: Nu förstår jag! »De har satt spärrar på dem så att man inte kan gunga för högt. När den södra ingången var spärrad gick Agestål fram till den brandman som stod närmast.