länsstyrelsen varg uppsala

åren, i stället för en person som Linnell. Mer än 95 procent av den biomassa den skandinaviska vargstammen konsumerar består av älg. Diarienummer.1-0373/2010 Världsnaturfonden, Den illegala jakten på varg minskar Jägare ifrågasätter dokumentär i SVT. När en mindre renflock avskiljts, jagas den tills djuren samlar ihop sig tätt cirklande, varpå renarna dödas. Bland renägare var det dock endast 18 procent som ville ha varg i närheten av bostaden 142, vilket kan ha att göra med att renar till skillnad från andra tamdjur hålls i ohägnade marker. Som exempel på minskningen kan nämnas att i Dalarna dödades på 1860-talet dödades 128 vargar, men på 1870-talet endast.

Länsstyrelsen varg uppsala
länsstyrelsen varg uppsala

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att ta bort observationer vid t ex missbruk av sidan eller vid inrapportering av dubletter. Anmäl en sådan avlivning till telefon vardagar klockan 9-12. 18) Rödräv, grävling, hermelin, vessla, iller, mård och korp får jagas inom område för viltuppfödning, hönsgård eller liknande anläggning samt inom ett avstånd av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarna den 1 juliden 30 juni. 12) Bläsgås Skåne län dagligen före. Gräsand Övriga delar av landet den 21 n 31 dec. 10) Årsunge av rödräv får jagas, om det behövs för att tillgodose viltvården den 1 juliden 30 juni. Användning av speglar eller andra bländande anordningar. 8) Grävling som förekommer i vilthägn samt rödräv och grävling som förekommer tillfälligt på ö, holme eller skär, får jagas om det behövs med hänsyn till viltvården den 1 juli-den 30 juni. Sveriges (och sannolikt världens) farligaste djur är alltså en liten löjlig mygga (eller gentligen flera rater av myggor, alla från släktet Anopheles).