jönköping kommun invånare

) födda i ett annat land än Sverige. I nord-sydlig riktning genomkorsas kommunen av E4 och riksväg 26, i öst-västlig riktning riksväg 40 och från nordväst mot sydost riksväg. 2 Folkmängd vid periodens slut Folkökning 382 252 Födda 400 478 Döda 360 280 Födelsenetto 40 198 Inflyttning Utflyttning Flyttnetto 28 38 Justering* 4 16 * Justeringar redovisar eventuella stadion ifk göteborg födslar, dödsfall och flyttningar som inträffat före den aktuella redovisningsperioden men som har rapporterats under denna. Huvuddelen av kommunen ligger i Tveta och Vista, två av Smålands traditionella små länder. År (Läst ) a b Statistiska centralbyrån: Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 december 2014 (XLS-fil) Läst FS 2015:493, justerad i SFS 2015:698 Förordning om distrikt. Utländsk bakgrund redigera redigera wikitext Den 31 december 2014 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda personer samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) 26 886, eller 20,35 av befolkningen (hela befolkningen: 132 140 den 31 december 2014). Här finns goda möjligheter till ett attraktivt boende oavsett om man vill bo centralt eller på landet.

Medelåldern i Jönköpings kommun är 40,3 år, vilket är nästan ett år lägre än medelåldern i riket.
Jönköpings kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Jönköpings stad, Huskvarna stad, Gränna stad och Norrahammars köping samt landskommunerna Bankeryd, Lekeryd, Månsarp, Norra Mo, Skärstad, Tenhult och Visingsö samt en del ur Södra Mo landskommun (Norra Unnaryds församling).
I Jönköpings kommun är befolkningstillväxten hög, ca 1 000 invånare per.

Kalas leos lekland jönköping, Park jönköping street food places near, Hamn1 Jönköping, Pizzeria jönköping city,

Många är födda i övriga Norden, Irak, Syrien eller forna Jugoslavien. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun i före detta Älvsborgs län i Västra Götalands län. Centralort är, jönköping som även är länets residensstad. Från Huskvarna utgår länsväg 132 åt öster. Befolkningsutveckling redigera redigera wikitext Befolkningsutvecklingen i Jönköpings kommun År Invånare Källa: SCB - Folkmängd efter region och tid. I tabellen presenteras tätorterna i storleksordning per den 31 december 2015. Jönköpings kommun har en något yngre befolkning än riket. Kommundelsråden saknar beslutanderätt, men skall vara remissinstans i frågor som gäller deras verksamhetsområden. Politiskt styre redigera redigera wikitext År Partier M KP MP MP 2015- M K Kommunfullmäktige redigera redigera wikitext Presidium Ordförande KD Anders Hulusjö Förste vice ordförande M Johnny Lilja Andre vice ordförande S Lars-Evert Sahlin Källa: 10 Kommunstyrelsen redigera redigera wikitext Källa: 11 Nämnderna arkad Lunds universitet redigera.