minneslund nya kyrkogården helsingborg

att själv sköta om dina anhörigas gravar så kan du beställa gravskötsel hos oss till självkostnadspris. Renovering av kulturarvet Östra Urnlunden. Informationen kan således ha ändrats eller vara felaktig. Föreläggande gällande vanvårdade gravar, enligt reglerna i begravningslagen (7 kap. Kontakt Kyrkogårdsförvaltningen, svampsjukdom på buxbom, en mycket allvarlig svampsjukdom har under de senaste åren angripit buxbomshäckar på kyrkogårdar i Skåne och nu blossat upp igen. Vid besiktning av gravplatser på kyrkogårdarna i Helsingborg under maj och september 2018 har ett antal gravplatser ansetts vara vanvårdade. Att gravrätten förloras på grund av att graven inte skötts. Om du klickar på denna text kommer du vidare till Svenska kyrkans nationella webbsida där du kan läsa mer om begravningsavgiften. Begravningsavgift för 2017, från 2017 kommer hela Sverige, utom Tranås och Stockholm, att få en enhetlig begravningsavgift, enligt beslut i riksdagen.

Nya Kyrkogården i Helsingborg - All informationminneslund nya kyrkogården helsingborg

Sundstorget 5 helsingborg
Nordic choice nya hotell stockholm
Ohlssons ost helsingborg

Solgläntan - nya askgravplatser vid Krematoriet. Torsdag 22 och fredag 23 november är kundtjänst kraftigt reducerad, vi ber dig om möjligt att återkomma måndag 26 november med eventuella ärenden. 13.00 -.30 Även annan tid efter överenskommelse. Det omfattande renoveringsarbete av Östra Urnlundens centrala delar påbörjades i slutet av augusti 2017 och merparten avslutades i slutet oktober. Redan till Allhelgona kan gravrättsinnehavares som vill smycka sin grav göra det. Här kan du se vilka gravrätter det gäller. Här kan du lyssna på information om Krematoriekyrkogården och Pålsjö västra kyrkogård. Här finns prislistor över den gravskötsel vi erbjuder.