exploateringskontoret stockholm protokoll

gav samtidigt kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att markanvisa för bostadsändamål i Snösätraområdet. Stadsdelsförvaltningen och övriga berörda kommer att informeras om utbyggnadsförslaget. Utredningen ska bedrivas delvis integrerat med programarbetet för stråket Högdalen-Farsta och kommer att ingå som en del i det framtida programmet.

Insyn Sverige - stockholmexploateringskontoret stockholm protokoll

Angelini: Vid Hotel Aveny i, umeå Öppettiderexploateringskontoret stockholm protokoll

Det är viktigt att bevara de mest värdefulla naturområdena,.ex. More information in the, monitoring Report 2017, results public open space is reported on pages 56-69. 6(2) Error: Reference source not found västerås oslo TJÄnsteutlÅtandågsved friområde är mycket värdefullt ur grönsynpunkt och en del av den regionala grönstrukturen. Markanvisningen ska omfatta 75 småhus inom det angivna markområdet eller 50 av småhusen. Den skall också studera hur man kan placera bebyggelsen och anpassa den för att behålla funktioner och värden för natur och rekreation. 1(1) TJÄnsteutlÅtande E, inom området för programstudien finns upplagsområdet Snösätragränd. 4(2 error: Reference source not found TJÄnsteutlÅtande E, område för markreservation är rödmarkerat Gröna pilar visar samband i regionala grönstrukturen. Error: Reference source not found 3(7) TJÄnsteutlÅtande E bebyggelse och hur den kan komma att påverka på naturen. 2(2 error: Reference source not found TJÄnsteutlÅtande E, redan 2003 ansökte NCC Boende tillsammans med Familjebostäder AB om markanvisning för ett område i Rågsveds friområde och Snösätra. Schedule, the planning program was for consultation during the period 22 February to During that time there was an opportunity to submit comments on the vision. Friområdet har höga natur- och rekreationsvärden och är en del av den regionala grönstrukturen.

Programmet skall visa förslag till ny bebyggelse och hur grönområden ska utformas för att bli länkar i stället för avdelare. För att bygga ihop Snösätra med resten av staden måste tidigare oexploaterade områden av Rågsveds friområde utredas för bebyggelse.