seminariet uppsala

boken Marielund. Mattias Albers, chef enheten arenor och scener. Cristina Prytz, Uppsala universitet, om avhandlingen Familjen i kronans courtyard stockholm kungsholmen recensioner tjänst. . Per Vikstrand, Institutet för språk och folkminnen, om boken Järnålderns bebyggelsenamn. Peter Nilsson, Destination Eskilstuna och, arvid Rinaldo, Tunafors skidklubb. Han Anund, Riksantikvarieämbetet, om boken Det medeltida Uppland istina Berglund, Stockholm, om boken Soldattorp i Uppland.Olle Nilson, Heby, om boken Sala-Gävle tur och retur: Sala-Gysinge-Gävle järnväg, Enköping-Heby-Runhällens järnväg rstin Lindberg, Torsvi, om boken Berättelser från Torsvi på Upplandsmuseet.Mia Skott, Uppsala universitet. Syftet med seminariet är att knyta samman alla de som forskar om Uppland eller har intresse för uppländsk historia, det vill säga akademiska forskare, hembygds- och släktforskare samt personal från museer och myndigheter. Institutionen erbjuder utbildning på avancerad nivå genom fristående kurser och inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap.

Plats Upplandsmuseet, S:t Eriks torg 10, Uppsala Program.00 Välkomnande av Örjan Simonson och Bent Syse.10 Tomas Anderman om boken Danmarks kyrkas. Kommande aktiviteter Seminariet Uppland i forskningen 23 november Välkommen till Länsforskningsrådet för Uppsala län! Vid Institutionen för musikvetenskap utbildar och forskar vi kring musik utifrån humanistiska kunskapsperspektiv, med fokus. På Uppsala Public Management Seminars adresserar vi styrning och ledning av offentlig verksamhet utifrån både ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv. Pressmeddelande från grundskolan Uppsala Musikklasser.

Gvar Eriksson, Rasbo, om boken Frötuna gods i Rasbo. Thomas Buza, Marknads- och kommunikationschef Bordtennis-VM, idag GS Svenska Bordtennisförbundet, om förberedelser, genomförande och det samlade resultatet. Fia Holmlund, Uppsala universitet, om avhandlingen Jorden vi ärvde. Föreläsare på seminariet: Mia Skott, Uppsala universitet. Seminariet Uppland i forskningen, fredagen den 13 november 2015 anordnades för nionde gången ett seminarium med uppländsk forskning i fokus. Läs mer om kakor. Vartannat år dela ut pris till "Årets uppländska bok".

Relitahallen uppsala adress
Ica city uppsala st per öppettider

Efter rundvandring och föredrag var det dags att sätta sig till bords där det serverades en klassisk jultallrik. Tidigare styrelseledamöter mindes och reflekterade på temat Så tänkte vi och så blev det. Ca 20 personer hade hörsammat inbjudan och deltog i den mycket trevliga visningen av lokalerna samt lyssnade på Håkan Libys mycket informativa föredrag om julbordets traditioner. Dräktskick och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkomålningar. En uppgift som verkade särskilt överraskande var att avhandlingar så långt fram i tiden som ca 1830 nästan uteslutande skrevs på latin. Föredragshållare var Krister Östlund, fil. 15.45 Avslutande diskussion samt utvärdering och framtid.

SFI uppsala adress, Uppsala slott karta,