riksarkivet landsarkivet i uppsala öppettider

stativ får inte användas men du kan låna kamerastativ av oss. Centrala soldatregistret, emibas (om svenska emigranter häradsekonomiska kartan. Du fotograferar själv men personalen visar gärna hur det går till. Däremot kan man boka forskarrum i förväg och det görs i expeditionen eller på e-postadress. Moms tillkommer, se hela prislistan för tjänster här, arkivcentrums föreläsningsserie, landsarkivet erbjuder, i samarbete med andra arkivinstitutioner i Uppsala, varje år ett antal öppna föreläsningar på Arkivcentrum. Dessutom finns fem forskarrum, varav två grupprum med sju sittplatser. Beställning/framtagning av arkivhandlingar, det material som har filmats,. Visningar äger rum dagtid.riksarkivet landsarkivet i uppsala öppettider

Här förvaras material från, uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och.
Uppgifter ur kyrkoarkiven yngre än 70 år (sekretessgränsen ) tillhandahålls av särskilda handläggare som normalt finns tillgängliga.
Kontaktuppgifter till verksamheter och funktioner.
Välkommen till, landsarkivet i Uppsala!
I anslutning till läsesalen finns en expedition som alltid är bemannad under våra öppettider.riksarkivet landsarkivet i uppsala öppettider

Biblioteket är ett referensbibliotek och. Biblioteket är öppet under landsarkivets öppettider. Se Öppettider Uppsala här.

Stöd för funktionshindrade, tre parkeringsplatser är reserverade för rörelsehindrade. För övriga kostar det: Dagtid 1 400 kr, kvällar och helger 2 100. I övrigt hänvisar vi till våra öppna visningar samt visningarna under Släktforskningens dag och Arkivens dag. Bokning, visningar, studiebesök, mediekontakter, leveranser av statliga arkiv. Att besöka oss och titta på materialet är kostnadsfritt. Bouppteckningsregister för delar av Örebro län (som inte ligger ute på Digitala forskarsalen). Avgiften är 100 kr/dygn eller 20 kr/timme. Bibliotek Landsarkivets bibliotek innehåller handböcker, ordböcker, uppslagsverk, matriklar, tidskrifter och liknande som kan behövas då man läser och tolkar arkivhandlingarna. Det går bra att använda egen kamera men då utan blixt. Fredag: 10:00 - 16:30, juni-augusti, måndag-torsdag: 09:00-16:00, fredag: 10:00-16:00. Läsesalen, september - maj, måndag: 09:00 - 16:30, tisdag: 09:00 - 19:00. För digitala kopior kan du använda medhavt usb-minne eller köpa ett usb-minne på plats.

Frysta matlådor uppsala, Afro frisör uppsala,