umeå universitetsbibliotek boka grupprum

som kan se vilka bokningar du gjort om du inte aktivt väljer att visa ditt namn. Lokalen är tillgänglig, utan passerkort, med passerkort. Bokinkast vid Medicinska bibliotekets entré eller vid hörsal Betula. Här finns 11 st bokningsbara grupprum av olika storlek samt ca 60 öppna grupparbetsplatser. Passerkort, umU-kortet används för att komma in i lokalen under vissa tider (se nedan). Boka Resurslabbet (endast behöriga användare mer bokingsinformation, boka 3D-skrivare 3D-skrivarna finns på Medicinska biblioteket och kräver behörighet.

Umeå universitetsbibliotek boka grupprum
umeå universitetsbibliotek boka grupprum

Boka grupprum, mer bokningsinformation, boka Resurslabbet. Lånekort får den som fyllt 18 år och kan uppvisa giltig fotolegitimation. Visa på karta, karta över sjukhusets byggnad 6M där Medicinska biblioteket ligger.

Veterinär på haga umeå, Umeå hyra husbil, Techtum umeå,

Du lånar själv dina böcker i våra utlåningsautomater. Boka 3D-skrivare (endast behöriga användare). Återlämna böcker, använd återlämningsautomaten på Universitetsbiblioteket (UB) och återlämningshyllan på Medicinska biblioteket (MB) där du får ett kvitto på att du har återlämnat böckerna. Övrig tid sker tillsyn genom Securitas. När biblioteket är stängt använd: Bokinkast vid Samhällsvetarhusets entré mot Humanisthuset. Returnera böcker med post, böcker kan returneras med post till Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket eller UB Konstnärligt campus. Sökdatorer finns utplacerade innanför huvudentrén. Grupprummen bokas minst 1 timme eller max 3 timmar per dag. Kontakta Medicinska biblioteket: eller. I bibliotekets ljusa och öppna lokaler finns många läsplatser och datorarbetsplatser samt tio bokningsbara grupprum. Viss tillsyn dagtid ombesörjs också av Universitetsservice.