litteraturvetenskap lunds personliga

den egna undervisningen. Litteraturens roll i offentligheten diskuteras utifrån aktuella debatter. Ditt och de andras skriftliga arbeten får du sedan diskutera på ett seminarium. Fortbildningskurs för yrkesverksamma svensklärare (Gy/7-9) som utgår ifrån aktuell litteraturdidaktisk forskning och studentens egna erfarenheter. Vill du veta vad barn warszawa street Bor Komorowski 56a och unga läste förr i tiden och hur det man ger ut för barn och unga ser ut i dag? Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod, 15 hp (livr51) höst 2010. Litteraturvetenskap: Den moderna litteraturen, 30 hp (liva03) vår 2011.

litteraturvetenskap lunds personliga

På den här kursen får du läsa klassiska litterära texter från antiken till i dag, främst ur den västerländska och svenska litteraturen. Ingalill Björk, ekonom ingalill dot bjork at sol dot lu dot. Här fördjupar du dina kunskaper om hur man forskar om litteratur. Kurserna söker du senast den 15 april/15 oktober via. Litteraturvetenskap: Fortsättningskurs, 30 hp (liva21 litteraturvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (livk10) höst 20Litteraturvetenskap: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (liva20) höst 20Svenska: Språk och litteratur - fortsättningskurs, 30 hp (ssla21) höst 20Svenska: Språk och litteratur - kandidatkurs, 30 hp (sslk01) höst 20Kurser på avancerad nivå, litteraturvetenskap: Magisterkurs,. Den utgår ifrån skolverksamhetens utmaningar och vi tar del av aktuell forskning inom det didaktiska området. Kursplan och litteraturlistor hittar du på respektive kurs sida på GUL - Göteborgs universitets lärplattform. Kursen ges på halvfart, kvällstid. Medarbetare, kerstin Bergman, forskare kerstin dot bergman at litt dot lu dot.