lundskolan vklass

resultat när man loggat in med Bank-ID. Stöd finns för iOS- (iPhone Android- och Windowstelefoner. Nu är du inloggad i vklass. Våra verksamheter är förskoleklass, grundskola årskurs 1-5, fritidshem (för elever i förskoleklass till och med årskurs 3) och fritidsklubb (för elever årskurs 4-5). Välj Lund och i nästa ruta Lund e-login för vårdnadshavare. Läs mer, inklusive om tillgängliga kontrollfunktioner: Cookiespolicy. För att göra innehållet personligare, anpassa och mäta annonser och erbjuda en säkrare bar betydelse hip hop användarupplevelse använder vi cookies.

Jönköping vklass

Gå till och klicka på coop ladan linköping öppettider Glömt lösenord. Lundskolan invigdes 1976 och är belägen i närheten av torpet "Lilla Lund därav namnet Lundskolan. Om barnet/eleven är skriven i annan kommun. Skolans elevhälsoteam EHT bestående av två specialpedagoger, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, biträdande rektor och rektor, följer elevernas utveckling och lärande. Sök på vklass, ladda hem appen, välj logga in med SSO-inloggning. Vi läser in information om vårdnadshavare via Skatteverket, så enbart de som är angivna som vårdnadshavare hos skatteverket får ett Vklass-konto. Du som vårdnadshavare på Katedalskolan kan logga in till systemet Vklass och ta del av ditt barns schema, bedömningar med mera, genom att logga in med ditt bank-id. IKT informations- och kommunikationsteknik är ett av flera verktyg för lärande i undervisningen. Det är ett förhållningssätt som genomsyras av en tilltro till individens egna resurser och kompetenser och ett respektfullt bemötande. EHT följer upp elevresultat och ansvarar tillsammans med pedagogerna för att stötta eleverna i sitt lärande och vid behov sätta in olika insatser och stöd. Appen laddar du ner gratis.

Lundskolan vklass
lundskolan vklass