patientnämnden uppsala

privata vårdgivare som har avtal med landstinget, Folktandvården, Distriktstandvården, Aqua Dental, tandvård som landstinget finansierar och vård hos privata tandhygienister. Inspektionen för vård och omsorg granskar vården. All information och kontaktuppgifter riktat till patienter och invånare finns. Observera att det finns en yttersta tidsgräns på tio år som räknas från den tidpunkt skadan orsakades. Stödpersonsverksamhet, patientnämnden utser också stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen. Anmäla en skada till patientförsäkringen LÖF. Använd gärna informationen på i patientmötet.

patientnämnden uppsala

Innehållet nedan är skapat av våra användare. Du som medarbetare är också välkommen att kontakta oss. Saknar vårdgivaren försäkring, kontakta Löf på telefon. Informera vårdpersonal och patienter om verksamheten. Du som anmälare kan få ersättning om försäkringsgivarens utredning visar att det handlar om en faktisk läkemedelsskada. De utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. Läkemedelsförsäkringen, om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel, kan du vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få din sak prövad.

Kfum nässjö - uppsala basket, Sushi uppsala ayakos, Tandläkare samariten uppsala,

Patientnämnden fungerar som en linn Lundstedt stockholm länk mellan patient och vård, vi har även tystnadsplikt. Läs mer om inspektionen för vård och omsorg. Därför är dina klagomål och synpunkter viktiga. Privat vårdgivare som saknar avtal med landstinget är skyldig att informera dig som patient om i vilket försäkringsbolag den har sin patientförsäkring. Genom att kontakta nämnden bidrar du till att förändra och förbättra vården, så att andra inte drabbas på samma sätt.

Hänvisa patienter till rätt myndighet, rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. Löf, du som har drabbats av en vårdskada, kan enligt patientskadelagen, ha rätt till ersättning från Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Viktigt att veta är att IVO i regel inte utreder som händelser som inträffade för mer än två år sedan. Våra viktigaste arbetsuppgifter är: Hjälpa patienten att få den information den behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården. Använd samma kontaktuppgifter som visas. Att börja använda tandtråd kan vara svårt, men det är viktigt att använda då den utgör hälften av en god munhälsa. En anmälan skickas in skriftligt senast tre år från att du fick skadan. Utreder enbart händelser under vissa förutsättningar där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten eller med patientnämnden.

Restaurang i uppsala stockholm och havet
Frenchi uppsala instagram
Nymans vänner uppsala