journalistik stockholms universitet antagningspoäng

1376. Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP) Högskolan i Borås 1,15 1,25. HP, sA, bF, urval.30.60.30.00, urval.60.60.20.00. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38 män och 61 kvinnor. Enheten för journalistik, medier och kommunikation, JMK, Stockholms universitet, ger grundutbildning, masterutbildning och forskarutbildning i ämnena journalistik respektive medie- och kommunikationsvetenskap. Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP) Karolinska institutet 1,55 1,55 Göteborgs universitet 1,55 1,50 Malmö Högskola 1,50 1,50 Antagningspoäng textilekonomi I tabellen nedan visas hur många poäng som krävdes för att komma in på textilekonomiprogrammet i Borås de senaste två söktillfällena. Antagna urval 1 70, antagna urval 2 65, under HT20 personer till Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 259 i första hand. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35 män och 64 kvinnor.

Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP) Karolinska institutet 1,80 1,85 Göteborgs universitet 1,75 1,80 Lunds universitet 1,80 1,80 Uppsala universitet 1,75 1,80 Linköpings universitet 1,70 1,75 Umeå universitet 1,65 1,70 Örebro universitet 1,70 1,70 Antagningspoäng socionom Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som. Bli medlem nu, antagningspoäng, stockholms universitet, sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen. Stockholms universitet.60.46.70 Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska. Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP) Göteborgs universitet 1,40 1,45 Karolinska institutet 1,20 1,25 Lunds universitet 1,45 1,45 Uppsala universitet 1,25 1,25 Antagningspoäng informationsteknik Här nedan visas hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på civilingenjörsprogrammet inom informationsteknik på olika lärosäten. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 19 var män och 26 var kvinnor. Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP) Chalmers tekniska högskola 1,70 1,70 Kungliga tekniska högskolan 1,70 1,75 Lunds universitet 1,75 1,75 Linköpings universitet 1,60 1,60 Antagningspoäng datateknik Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att bli antagen till civilingenjörsprogrammet i datateknik. Chalmers Tekniska Högskola 1,65 1,65, kungliga Tekniska Högskolan 1,65 1,70, luleå Tekniska Universitet 1,25 1,25, lunds universitet 1,70 1,65, umeå universitet 1,50 1,55, antagningspoäng biomedicin, här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på biomedicinprogrammet. Uppsala universitet 1,25 1,25, antagningspoäng arkitektur, i listan nedan visas hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på arkitekturutbildningen på fem populära lärosäten. Antagningspoäng Stockholms universitet Andra utbildningar i Stockholm. För höstterminen år 2016 hade Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen.30 i urvalsgrupp BI,.60 i urvalsgrupp BII och.30 i urvalsgrupp. Över 6000 övningsuppgifter, personlig coach med toppresultat på högskoleprovet. Ställ din fråga till Antagningsservice.

Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var.00 medan data saknades för urvalsgrupp. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 46 var kvinnor. Antagningsstatistik för HT2014 Totalt antal sökande 2213 Antagna urval 1 48 Antagna urval 2 48 Under HT20 personer till Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 517 i första hand.