asiatiska aska borrar

till och åter 20 acres, men förlorade dessa senare på grund af odugligt kö- pebref, sedan han nedlagt 8 års arbete på dem och underka- stat sig stora kostnader för att få full eganderätt. Då en medlem dör och begrafves af sällskapet, skola omkostnaderna derför ej öfverstiga 100, och om han ej begrafyes af sällskapet, "skall dess kassör mot anvisning, lagligen utfärdad af begrafningskomitén och god- känd af ordföranden, utbetala 100 till sådan medlems närma- ste anhöriga." Ofantligt många. Fair, tillträddes pastoratet i okt. Esbjörn, domare Sundström, mps. Un- der sångarfesten 1907 var han i sitt esse. Alla dessa föreningar ha gått all verldens väg. Emellanåt försökte han sig som guldgräfva-.

Adressera: swedish-american bank, 54-56 Geary Street, San Francisco, Cal. Identifiering Ash whiteflies av Aleyrodide familjen är vanliga skadedjur av äpple, granatäpple, aska, päron, mispel och citrusträd. Det första firandet al en midsommardag leddes påföljande år af de ledande själarne i föregående års företag, och sedan dess har ej något år gått förbi utan ett värdigt firande af den dagen. Besökte Sverigc vintern 1877-8, 1879 började han den sedan så välkända ci- garraffären i hörnet af California och Kearny sts. Reste 1888 till Amerika och var under i i års tid träd- gårdsmästare i Riverside, Cal, hvarefter han fick plat. Han har varit gift två gånger, först med Mathilda Nilson från Öland 1889, hvilken under Sverige-besöket afled 1890 andra gången 1893 med Anna Mathilda Lindström från Trollhättan. Så- lunda var han i gi år kapten. Malation Malation, även kallade carbophos eller maldison, är en vanlig insektsdödande kemikalie som behandlar skadedjursangrepp på både djur och växter.