akut internmedicin behandlingsprogram för stockholms läns landsting

från organsystem, ett systemtänkande som saknas på många håll. Det är dock svårt att förmedla fakta på annat strukturerat sätt. Boken har ett bra register, som är indelat i organsystemens olika diagnoser och är lätt att hitta. Copyright, libris - Nationella bibliotekssystem). Som det mycket riktigt påpekas är det ett verktyg för att hitta de sjukaste men också de minst sjuka och ge en tidsram till första läkarbedömningen. Stockholm : spesak, Stockholms läns landsting, 2005. Webbplatsen erbjuder både enkla beslutsstöd att använda vid patientmötet och information för fördjupning och fortbildning. Inställningar, hjälp, titeln finns på 5 bibliotek. Den är värd att rekommenderas till yngre, men även till seniora kolleger som känner sig ringrostiga inom akutmedicin.

Akut internmedicin -., akut internmedicin, behandlingsprogramakut internmedicin behandlingsprogram för stockholms läns landsting

Akut internmedicin behandlingsprogram för stockholms läns landsting
akut internmedicin behandlingsprogram för stockholms läns landsting

Is ranked 1036044. Överensstämmelse med andra rekommendationer, kardiologiavsnittet är kongruent med, akut hjärtsjukvård 2017 (endast tillgänglig elektroniskt). Sökning: onr:9972761 Akut internmedicin : Inställningar, hulting, Johan, 1945- (redaktör/utgivare stockholms län. Start Janusinfo, description: Janusinfo inneh? Ofta flera samverkande orsaker vid livshotande hyperkalemi såsom njurinsufficiens, avbruten steroidbehandling vid sekundär binjurebarkinsufficiens, acidos, hemolys, stor muskelskada. Förgiftningskapitlet är mycket bra och användbart och täcker en stor del av vad som kan dyka upp på en akutmottagning. Bibliotek i norra Sverige (1 sveriges depåbibliotek (Umdp placering: U 72851. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.