kompis-programmet umeå

förutbildningsnivå. Äldre versioner av den aktuella kursplanen återfinns under Arkiv kursplan som visas som relaterad information på en framsökt kursplansida. Grundnivå (84 avancerad nivå (74 visar 1-100 av 160 resultat 1 2, nästa). Den kursplan som visas är den senast fastställda. Hösten 2018, våren 2019, hösten 2019, våren 2020. Område, arkitektur, design, kultur och konst (21). Har du redan högskolepoäng kan du söka till den avancerade nivån. Programmet ger dig en bred kunskapsbas att stå på och breda valmöjligheter för fortsatta högskolestudier. Weitere Informationen zu unseren Cookies und helsingborg lasarett växel dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie.kompis-programmet umeå

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180 hp Magisterprogrammet i idrottsmedicin, 60 hp Masterprogrammet i ledarskap och organisation, 120.
Programmet för Journalistik, 180 hp (valbart profilämne sport)OBS!
Programmet ger dig en bred kunskapsbas att stå på och breda valmöjligheter för fortsatta högskolestudier.

Program, ume å universitetkompis-programmet umeå

Studieort, umeå, skellefteå Örnsköldsvik Övriga orter, ortsoberoende, studieform, på plats. Du gör beräkningar, diskuterar, laborerar, läser, skriver och experimenterar. Ekonomi, företagande och ledarskap (26 matematik, teknik och IT (45 naturvetenskap, miljö och hållbar utveckling (25). Vård, hälsa och idrott (54 utbildningsnivå, förutbildning (2). Inom svenska och engelska får du öva dig i att reflektera, argumentera och se samband samt att skriva avancerade texter. Distans med obligatoriska träffar, språk, svenska, engelska. Program går att läsa på tre nivåer - förutbildningsnivå, grundnivå och avancerad nivå. Din förmåga att tänka kritiskt, resonera logiskt, jobba med problemlösning och göra systematiska iakttagelser tränas också. Du utvecklar en djup förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet, men även för fysikaliska fenomen, kemiska och biologiska processer. Naturvetenskapsprogammet vänder sig till dig som är körkortsfoto södra stockholm intresserad av naturvetenskap och matematik.