göteborgshus 23

Ansvar Fastighetsskötsel Lägenhetsunderhåll Övrigt underhåll Felanmälan Akuta fel efter arbetstid TV, radio, bredband IP-telefoni Tvättstuga Mattvätt Skakning och piskning av mattor, kläder och dylikt Sophantering Bastu Studielokal Vävstuga Hobbyrum Extra cykelrum Husdjur Bilkörning i föreningens område Parkering Garage för bilar motorcyklar och mopeder Biltvätt. I så fall behöver du Adobe Reader. Denna information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens Brf. Monteras parabol på balkong så skall den tonfisk och pasta recept monteras så att den inte syns över balkongräcket. 7) Upplever du störningar från dig närboende av vilken art den än må vara, bör du först genom samtal med vederbörande försöka uppnå rättelse Efter misslyckande skall du i skrift anmäla förhållandet till styrelsen med begäran om åtgärd. Parkeringsplats kan hyras på fastighetsexpeditionen, därutöver finns ett antal större parkeringsplatser att, mot särskild avgift, hyras för större fordon. Om du accepterar erbjudandet intygar du samtidigt att det fordon för vilket det erbjudna garaget är avsett, är registrerat på person mantalsskriven med adress på den aktuella lägenheten.

17 extra cykelrum Låsbara cykelrum för begränsat antal cyklar finns i bottenplan till det hus där du bor. På anslagstavlorna finns aktuell information om respektive hus. Det finns stativ för piskning av mattor vid 4 av husen. Känner du dig inte trygg med att ringa på hos den störande parten eller inte vet varifrån störningen kommer så kan du ringa störningsjouren direkt. TYvfall från hushållet som på grund av sin storlek inte kan lämnas i befintliga avfallskärl. Den störande parten kommer, om störning konstateras, få betala utryckningen. 31 allmÄNA ordningsfÖreskrifter Cyklar, barnvagnar, rullatorer, kälkar eller dylikt får inte uppställas i entré, svale, trappuppgång eller vindsgång.

21 garage FÖR bilar motorcyklar OCH mopeder Meddela fastighetsexpeditionen om du vill hyra garage, du blir då uppsatt på kölista. Som boende inom vårt område ska man kunna känna sig trygg och då gäller följande: Aggressiva hundar med kampbeteende är inte tillåtna i området.

Motionen måste vara undertecknad av motionären/motionärerna. SE tidsplan nedan eller genom ATT klicka PÅ denna text. 14 studielokal Studielokalen är belägen på Fagottgatan. Dessutom ansvarar du för och bekostar målning av radiatorer, insidan på fönstens bågar och karm, men boras corporation webbplats inte målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster. Den boende ansvarar också för att besökande gäster uppfyller ovanstående krav. Detta är viktigt ut utrymningsperspektiv samt för att undvika att det finns något som kan fatta eld. Vi kräver inte att samtal med störande granne skall göras innan störningsjouren rings men uppmuntrar till samtal eftersom störningsjouren är något vi alla får betala om det rings i onödan eller om störning inte konstateras. Samma regler gäller givetvis dig som kör motorcykel, moped, cykel eller annat fordon. (Not 1) För definition av kamphund hänvisar vi till Svenska Kennelklubbens definition, vilket framgår av Svenska Kennelklubbens hemsida, under "kamphundslexikon.

göteborgshus 23