bora stankovic necista blod

vrata. Mesto i vreme radnje: Vranje u vreme turske okupacije i nakon osloboenja. Stigoe i svirai i mnotvo naroda. Otud i ta neobina slinost meu njima. Gosta doekae kako dolikuje bogatoj kui. Doli su i Sofkini roditelji.

Dali su joj kljueve od kovega sa novcem. Ovoga uhvati za ruku, te se strina oslobodi i utee.

I za njena bolovanja ni kapi pia ne okusi. Poeo je, na Sofkinu radost, da izrasta u lepog i stasitog momka. Drugog dana posle toga zakopali smo strinu. Pomagali su i neki seljaci zahvani to su sad dobili svoje njive, koje su kao sluge za raun gazde obraivali. Ak su mu i jelo morali odnositi u njegovu sobu na spratu. Kerpi edan, seljak jedan! Zbogom i - oprosti mi! Posle nekoliko godina umro. Zavrio je Pravni fakultet u Beogradu 1902. Kao udovica nije se htela preudati, ali zaljubila se u mladog slottsskogen hotel hostel göteborg uitelja. Ona je obezliena do anonimnosti: najpre sestra svoje brae, zatim ena svog mua a posle mueve smrti njegova udovica, pokojnikova ena, uvek pred strogim ispitivakim pogledom rodbine i sveta, kao pred oima sudija.

Bora stankovic necista blod
bora stankovic necista blod