stadsbyggnadskontoret lund arkiv

Denna information finns också att läsa på sidan. Det finns någon avdelning som arbetar med fysisk planering, det vill säga planeringen av hur marken i kommunen skall användas i stora drag. Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens webbplats. Om webbplatsen, som du når via en länk i sidfoten. Eller vill du veta mer om Lunds hållbarhets- och klimatarbete? Mätavdelningen arbetar också med att uppdatera kartunderlag, men ibland finns en särskild kartavdelning. De flesta besluten om bygglov och tillsyn fattas av tjänstemännen själva med stöd av delegering från byggnadsnämnden, men en mindre del hänskjuts till nämnden. I vissa kommuner innehåller stadsbyggnadskontoret en kommunal lantmäterimyndighet som genomför till exempel delning och sammanslagning av tomter ( lantmäteriförrättningar ).

Stadsbyggnadskontoret ansvarar även för bygglovgivning, kartförsörjning och bidrag till handikappanpassning av bostäder.
Avfall och återvinning, Lunds Renhållningsverk.
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på!
Läs mer om våra cookies.

Den information vi har i våra systemloggar sparas endast i syfte att stockholm sverige israel webbplatsen ska fungera bra. Om du fyller i formulär på sparas den information du valt att uppge i våra systemloggar, för att säkerställa att informationen når fram. Stadsbyggnadskontoret lyder i regel under byggnadsnämnden, den kommunala nämnd som svarar för frågor som hör till plan- och bygglagen. En avdelning arbetar med bygglov, det vill säga tillstånd för att bygga och bygga till hus och göra liknande arbeten. Stadsbyggnadskontor (även stadsarkitektkontor eller miljö- och byggkontor ) är i, sverige och, finland den kommunala förvaltning som hanterar frågor om boende och byggande, främst fysisk planering, markförsörjning, bygglov och tillsyn av byggnadsarbeten. Personuppgifter på, ett IP-nummer är din unika adress på internet. Ska du bygga nytt? Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.